Consells sobre com actuar amb els Sorolls a les comunitats de veïns: Què fa l’Administrador de comunitats de veïns

Sorolls a les comunitats de veïns

Música alta, televisors, trepants, lladrucs gossos, discussions, nadons, rentadores, gols … vivim en un món altament sorollós. Moltes vegades no trobem pau ni a casa nostra. La paraula repòs sembla procedent d’una antiga llengua romanç. Una infinitat de sorolls ens persegueixen i moltes vegades, fins i tot, quan convivim en una comunitat de veïns. Encara que bé sabem que hi ha una normativa municipal que regula certa quantitat de decibels permissibles en determinats intervals horaris, moltes persones transgredeixen aquestes normes convertint la convivència en un autèntic malson.

Però, ¿Quins són els decibels permesos en un habitatge?

Les franges horàries estipulades per la Llei 37/2003 del 17 de novembre, el Reial Decret 1367/2007 i diverses disposicions presents en alguns articles de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) estableixen el següent horari permès per a fer soroll a casa:

 • Franja de matí: de 7 a 19 h.
 • Franja de tarda: de 19 a 23 h.
 • Franja de nit: de 23 a 7 h.

Depèn de cada municipi els decibels permesos. El nivell de permissivitat és local. Durant el dia els decibels permesos en un habitatge ronden els 35-40db, en canvi durant la nit poden estar al voltant dels 30dB. En els locals comercials estan al voltant dels 70 db

Què hem de fer davant la superació dels decibels màxims permesos?

Les comunitats de veïns són lliures per regular el propi funcionament intern. Per això moltes duen a terme un Reglament Intern que regula aspectes com el correu comercial, règim de llums, comerços, terrats, etc. Un cop establerts uns criteris propis que han de ser aprovats en Junta General passen a ser d’obligat compliment entre tots els veïns i, per tant, exigibles davant la llei. Si no hi ha aquest règim regulador ja acordat i establert, podem interposar denúncia a l’Ajuntament on s’ubiqui la Comunitat. Aquest durà a terme la visita inspectora i en el cas que es vulnerin les normes consistorials, ha d’incoar l’infractor a corregir la seva actitud. Si no es resol satisfactòriament, s’iniciarà un expedient sancionador. El principal problema que presenten aquestes situacions són provar la vulneració de la norma. Per això és aconsellable deixar constància dels fets esdevinguts com fotografies, enregistraments, testimonis i trucades a la Guàrdia Urbana.

Solucionar de manera concertada els conflictes entre veïns per mitjà d’un professional acreditats: l’Administrador de comunitats de veïns té la funció de mitjançar amb els veïns per tal de millorar la convivència a la finca. Per això tractem tranquil·lament els assumptes, sempre des d’una perspectiva legal i independent, de forma anònima en nom de la Comunitat. Aquest enfocament permet una major comprensió de l’assumpte i les seves conseqüències. Quan esdevé una circumstància, s’envia una carta personalitzada al causant, en nom de la Comunitat, anunciant la situació. Es concerta una visita personal amb la finalitzar de contrastar opinions. Si no es resol, es cursa una circular informativa a tots els veïns i es tracta l’assumpte en Junta General. De no quedar tancat set assumpte, s’insta una denúncia davant el consistori o als jutjats en defensa de la pau auditiva comunitària.
En Blancafort som experts en resoldre aquest tipus de conflictes i fomentem la comunicació en les nostres comunitats. Que un tercer independent amb amplis coneixements jurídics -som advocats- assumeixi el paper d’àrbitre és garantia d’una bona convivència entre els veïns.

portada fincas

Els morosos en les comunitats de propietaris

En moltes comunitats de propietaris hi ha veïns que incompleixen amb l’obligació de fer front a les quotes de la comunitat. Això es deu al fet que molts prioritzen les seves despeses personals amb altres que són compartides. Això representa, sobretot, una falta de respecte cap als seus veïns, ja que aquests assumeixen les seves despeses i no compten amb la seva participació. A més, causa un gran malestar entre veïns que moltes vegades és causa de disputes i baralles.

Com hem d’actuar?

Infografia Finques

 • Intentar solucionar el problema de manera amistosa: és molt important que en el moment de detectar el primer impagament el deutor sàpiga que hem pres consciència d’això i li invitem a regularitzar la situació. Aquesta notificació s’ha de fer per escrit a nivell privat i ha de quedar clar l’exigència de regularitzar la situació. Una altra manera d’obrar molt diferent és quan un dels nostres veïns passa un moment de dificultat i informa la comunitat. En aquest cas es programa un reconeixement de deute amb la finalitat que facilitar que el veí recuperi la seva normalitat.
 • Recursos Legals: en el cas que el veí morós no es posi al dia aquest ha de ser conscient que perd el vot en les juntes de propietaris i que es publicita el seu deute. Durant la Junta de Propietaris, si abans no regularitza la situació, es donarà a conèixer l’import del deute, quedant en evidència la seva voluntat de no fer front a les despeses comunals. Abans es deu haver exigit el pagament per escrit, primer mitjançant carta o correu electrònic informatiu i, posteriorment, per mitjà d’un burofax. Algunes comunitats pacten interessos de mora.
 • Recurs judicial: si aquest veí segueix sense liquidar el deute, a la Junta General s’ha d’acordar l’autorització expressa el president i el secretari de la Comunitat, per emprendre les accions legals per exigir el cobrament. En aquest cas s’ha d’interposar una reclamació de quantia, un judici monitori, en la qual es determinarà l’exigència del deute. Aquest inici d’accions es publicitarà en el Tauler d’Anuncis de la Comunitat.

A Blancafort som experts Administradors de Finques amb més de 50 anys d’experiència. En les comunitats de propietaris que administrem no existeixen morosos “incontrolats”, atès que tots ells saben que si incompleixen les seves obligacions envers la Comunitat, són degudament “expedientats”.

portada laboral

Bonificacions a percebre per una pime en contractar a personal

La contractació d’un empleat és un dels majors despeses per a les pimes i s’han d’ajustar els seus números. No solament és el salari net el que hem de desemborsar, sinó que cal afegir els costos que suposa les quotes de seguretat social que l’empresa ha de pagar a l’Estat. Posem un exemple: imaginem que una pime té contractat un treballador on el seu sou net són 1500 €. L’empresa no només hauria de fer-se càrrec de 1500 € acordats, sinó que també hauria de fer-se càrrec de la contribució a pensions, prestació per atur, FOGASA …
Per això és fonamental conèixer bé les bonificacions de les que es pot beneficiar una pime. Per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, com són presentació d’impostos (IVA, IRPF, IS, etc.), a més de no haver comès cap infraccióny que el treballador que a contractar estigui inscrit al SEPE.

Algunes de les bonificacions a percebre per una pime en contractar a personal

 1. Contractació a temps indefinit: és independentment de l’edat, sexe, situació del treballador. En contractar a un treballador de forma indefinida l’empresa es pot bonificar durant 3 anys 500 euros de la quota meritada a la seguretat social. Com a requisit es demana que l’empresa tingui com a mínim 10 treballadors i no hagi acomiadat a cap durant els últims 6 mesos.
 2. Contractació a menors de 30 anys: les empreses amb menys de 50 treballadors podran beneficiar de bonificacions per aquest concepte. El primer any la aquestes seran de 83,33 mensuals, el segon de 91 € al mes i el tercer any de 100 € cada mes.
 3. Contractació a majors de 45 anys: Les empreses amb menys de 50 treballadors podran beneficiar d’aquestes bonificacions. Les bonificacions seran de 108,33 € al mes, el que suposa un estalvi anual de 1300 €.
 4.  Contractació de dones majors de 45 anys en ocupacions on el col·lectiu aquest menys representat: A les Canàries es rebrà una bonificació del 100%; en canvi a la resta d’Espanya la bonificació serà de 1500 € anuals durant 3 anys.
 5. Persones amb discapacitat:en aquest cas s’aplica una reducció del 50 per cent en les quotes a la Seguretat Social. Aquesta reducció del 50% s’aplicarà a contractes de formació, en canvi les persones contractades mitjançant contractes d’interinitat i indefinits es podran reduir el 100%. Tot i que la quantia varia depenent del grau de discapacitat i es limita fins a un màxim de 6.300 euros anuals.

Aquest és un breu resum d’algunes de les bonificacions que es poden aplicar les pimes. En el següent enllaç podeu ampliar la informació.

 

Per què contactar amb un  assesor laboral?

Els assessors laborals són professionals que et proporcionaran ajuda en temes de contractació de personal, nòmines, a més d’ajudar-te a reduir les despeses de la teva empresa seguint tota la normativa vigent.

Des Blancafort comptem amb un equip format per excel·lents assessors laborals graduats en relacions laborals i en dret. No dubtis a assessorar-te amb nosaltres sobre les millors opcions de contractació per a la teva empresa.

LA COMPTABILITAT AL DIA

Què pot passar si porto la comptabilitat de la meva empresa endarrerida?

Moltes persones físiques i societats,  bé per falta de temps a causa de les tasques que han de realitzar diàriament, o bé per no saber la importància que suposa portar una comptabilitat al dia, descuiden les seves tasques comptables. La comptabilitat permet tenir una visió real de la situació financera de l’empresa, controlant ingressos i despeses, que ens proporciona càlcul de costos, nòmines, previsions, facturació; és a dir, ens ajuda a prendre decisions estratègiques.

Portar al dia la comptabilitat implica conèixer la regulació fiscal que t’afecta, ja que cal liquidar els impostos amb Hisenda (IVA, IRPF, Impost de Societats) seguint el calendari fiscal establert. D’altra banda, implica guardar tota la documentació que justifiqui aquestes liquidacions, com factures i rebuts, tant de vendes com de compres, i extractes bancaris. Finalment, implica mantenir els llibres obligatoris i legalitzar telemàticament al Registre Mercantil, tal com informa el BOE.

infografia comptabilitat catalàUna mala gestió comptable pot afectar les persones físiques i societats de la següent manera:

 • Mala presa de decisions estratègiques: una empresa que manté al dia els seus pagaments, cobraments i deutes sabrà si té liquiditat, o bé si necessita flux corrent.
 • Sancions: Algunes empreses el que fan és fer una suma ràpida de l’IVA o simplement presentar l’impost segons ells veuen. En qualsevol moment Hisenda pot requerir una inspecció, sobretot en aquelles empreses on l’impost surt a retornar. A vegades la suma pot ser tan elevat que algunes empreses es veuen amb l’obligació de cessar la seva activitat.
 • Tràmits administratius: Per poder realitzar qualsevol tràmit amb l’Administració com poder una subvenció és de vital importància tenir tots els tràmits al dia.

Contacta amb un teva assessoria comptable a Barcelona

Si algú es troba en aquesta situació d’acudir com més aviat millor a una assessoria comptable. Des de Blancafort, comptem amb els millors assessors comptables. D’allí, t’ajudarem a mantenir tota aquesta informació tan important per a la teva empresa, i d’allà no preocupar Contacta’ns i t’assessorarem sobre la millor manera de mantenir la teva comptabilitat al dia, i si estàs començant t’assessorem també en quines són les opcions més adequades a la teva situació.

Declaración de la renta

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017: TODO SOBRE COMO HACER EL BORRADOR

Ho sentim, aquesta entrada està disponible només en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

¡Ay la primavera! Con ella llega la alegría, el buen tiempo, las primeras cervezas en una terraza con los amigos; pero…también llega el fantástico momento que la Agencia Tributaria nos pide que hagamos nuestra declaración de la renta… ☹

Pero tranquilo, no tienes que estudiarte de memoria ni el “manual o guía del IRPF de España” ni conceptos como la “deducción de la cuota sindical”. Y si nunca antes has realizado tramites de hacienda a través de su portal de internet o simplemente es tu primera vez y no has tenido necesidad de utilizar el servicio web de simulador de la declaración de la renta, ¡Don’t worry! Estamos aquí para ayudarte y en este post te daremos unas orientaciones para que todo te sea más fácil. Read more

¿Los BITCOINS tributan? AHORA TE LO EXPLICAMOS

Ho sentim, aquesta entrada està disponible només en Espanyol Europeu. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Las Criptomonedas y los Bitcoins están de moda. Seguro que has oído hablar de ellos e incluso hayas visto por las noticias que hace unos meses se cerró una compraventa de un piso en Tarragona o de un traspaso de negocio en Barcelona pagando con… ¡BITCOINS!

¿Pero esta “moneda virtual” tributa? ¿Hay que pagar algún impuesto? ¿Tiene ventajas fiscales? ¿Necesito un asesor fiscal? AHORA TE LO EXPLICAMOS, pero empecemos por él principio. Read more

Tipos de Leyes

QUINS TIPUS DE LLEIS EXISTEIXEN?

T’has preguntat alguna vegada  si  hi han diferents tipus de lleis?

Qui no ha sentit alguna vegada la dita “feta la llei, feta la trampa”. Tots tenim clar que de trampes hi ha moltes, però… de lleis també?

Les lleis tenen diferents classificacions en funció de la seva importància i els temes a que fan referencia. Read more

SOMRIU I PODREM CANVIAR EL MÓN!

Es pot canviar el món?

Totes les persones ens hem preguntat alguna vegada com puc  ajudar. I si amb el meu gest podem canviar el món. Nosaltres estem convençuts que sí, i volem explicar-te una forma molt senzilla per poder començar a canviar-lo. Segur que alguna vegada algú del teu entorn t’ha transmès el seu malestar sobre alguna cosa…Quin mal rotllo!  Això t’ha afectat i ha influït en com ha anat la resta del dia, la excursió, la reunió o el dinar amb el grup o la família. Read more

QUE ÉS LA QUITANÇA?

Tot  el que tens que saber sobre la quitança!

Quan finalitza una relació laboral de qualsevol tipus, tant sigui per causa de baixa voluntària, fi de contracte o acomiadament en qualsevol de les seves modalitats, l’empresa ve obligada a efectuar la liquidació de saldo i quitança de totes les quantitats reportades, però no percebudes fins a l’últim dia de treball. Read more

QUE ÉS LA ITE?

Segur que alguna vegada hauràs passat la ITV del cotxe, no? Doncs la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici, és una inspecció tècnica en la qual es comproven les condicions de seguretat, estabilitat i consolidació dels edificis, vaja…salvant les distàncies, com quan passem la ITV del nostre vehicle.

A continuació us donem les claus per saber si has de passar o no la ITE del teu edifici: Read more