NOVETATS EN LA RENDA 2015 D’AQUEST ANY

AMICS! COM EL NADAL I LES VACANCES, S’APROPA EL MOMENT DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE RENDA! T’EXPLIQUEM LES ÚLTIMES NOVETATS D’AQUEST ANY.

 

La Llei 26/2.014 de 27 de novembre va modificar substancialment la Llei 35/2.006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Es van introduir importants novetats que s’hauran de tenir present a l’hora de confeccionar la declaració de renda d’aquest exercici 2015.

 

Las novetats son: Read more