ASSESORIA D´EMPRESES

ONLINE i PRESENCIAL

L´ASSESSORIA QUE T´AJUDA AMB ELS PAPERS

 

Atendre els clients, gestionar proveïdors, facturar … una infinitat de tasques que les empreses diàriament han de gestionar, a més de la gestió dels comptes i altres temes com poden ser nòmines, incidències fiscals i mercantils que puguin sorgir. Per a això és important contractar un servei de professionals externs com assessoria d’empreses. En Blancafort oferim a les pimes assessoria fiscal, assessoria laboral.

 

SERVEIS DE LA NOSTRA ASSESSORIA D’EMPRESES

 

LABORAL

 

Servei d’assessoria laboral on s’inclou altes, baixes, nòmines, liquidacions, contractes.Servei Jurídic laboral: que s’encarregui de forma preventiva les incidències laborals que sorgeixin en l’empresa: consultes, cmacs, expedients de regulació d’ocupacions, contenciosos, etc.

 

FISCAL-CONTABLE

 

Servei d’assessoria fiscal que inclou:

• Presentació d’imposts mensuals (111, 115, 130, 303, 202, etc.)

• Resums anuals (180, 190, 390, 347)

• Elaboració i presentació de comptes anuals, impost de societats i llibres mercantils

• També es pot optar per la presentació de documents i impostos

• Presentació diari d’informes per saber el funcionament de l’empresa

 

Servei Jurídic Mercantil que s’encarregui resoldre incidències fiscals i mercantils que puguin sorgir: patents i marques, compravendes, fusions, traspassos, liquidacions, concurs de creditors, etc. En Blancafort comptem amb més de 50 anys d’experiència en el sector. Som l’assessoria d’empreses en línia i presencial.