Complicacions de la Renda a cause de la pandemia

Com ja vam informar en la nostra circular anterior, la campanya de la Declaració de la Renda de l’exercici físic 2020 va començar, tot i la pandèmia i de totes les seves conseqüències, el passat 7 d’abril i finalitza el 30 de juny, ¡queden menys de dos setmanes! ,. Cada contribuent té les seves pròpies circumstàncies, i com és possible que les teves hagin canviat, és bo saber sobre elles.

Per exemple, hauràs sentit que els ciutadans que no arribin a un límit d’ingressos, no tenen l’obligació de presentar la declaració de renda. 

Aquest límit es troba en 22.000 EUR per rendiments de treball d’un sol pagador.

Estan obligats a presentar la declaració els ciutadans que hagin rebut més de 22.000 euros anuals en concepte de rendiment de treball procedents d’un únic pagador, o, si hi ha més d’un pagador, que hagi rebut menys de 1.500 euros anuals per part del segon i els successius pagadors.

IMPORTANT: La prestació percebuda per SEPE, independentment de la modalitat de ERTO, té la consideració de rendiments de la feina. La situació és la mateixa quan es tracta de pensions contributives procedents de la Seguretat Social. 

ATENCIÓ: quan el contribuent consta de dos o més pagadors i la quantitat percebuda del segon i successius supera els 1.500 euros anuals, el límit per a presentar la declaració descendeix fins als 14.000 euros.

Així doncs, no cal confiar que no se superen els 22.000 euros, i comprovar que aquest límit no es redueix a 14.000 euros, o tindrem un problema amb l’Agència Tributària.

I ara ve la cirereta … les retencions

Durant l’any 2020, si no hi hagués hagut pandèmia, les empreses haguessin retingut en els seus salaris als seus treballadors una quantitat en concepte d’IRPF, és a dir, que el treballador ja no rep una part del sou corresponent al IRPF a pagar. Malauradament, però, a causa de la pandèmia han aparegut nous pagadors, com el SEPE, amb la diferència que el SEPE no reté per defecte cap quantitat. La conseqüència és que el treballador li sortirà en aquest cas a pagar en la seva declaració. 

Així doncs s’ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar, ja que per la pandèmia apareix un molts casos un nou pagador, com el SEPE, afectant llindars de declaració de renda i a més sense retenir.

Amb aquest panorama, des Blancafort recomanem ferventment que s’assessori amb un especialista en fiscalitat com nosaltres, perquè l’assessori sobre la seva situació específica i l’ajudi en la seva declaració de renda.

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

TEU ASSESSOR EN LÍNIA T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens alguna pregunta o consulta, recorda posar-te en contacte per correu electrònic o, durant el nostre horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal