Convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis de la Generalitat

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

La Generalitat de Catalunya ha establert una nova convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per al Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments 

  • Terminis de sol·licitud:

La convocatòria està oberta des del 5 d’octubre de 2021 a les 9h fins el 31 de desembre de 2021 o exhauriment del pressupost assignat (1.590.000,00 €).

  • Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

  • Beneficiaris/es

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris (s’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

  • Despeses no subvencionables:

Interessos deutors de comptes bancaris, Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments legals i judicials, impostos, despeses de transaccions financeres, comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, estudis, càterings i despeses d’alimentació.

  • Període d’execució:

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2021. 

  • Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

En cas de complir amb ls requisits i estar interessat en la seva tramitació, preguem  ens ho indiqui amb la màxima celeritat, a fi i efecte de que complir amb el termini de presentació. 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal