LA COMPTABILITAT AL DIA

Què pot passar si porto la comptabilitat de la meva empresa endarrerida?

Moltes persones físiques i societats,  bé per falta de temps a causa de les tasques que han de realitzar diàriament, o bé per no saber la importància que suposa portar una comptabilitat al dia, descuiden les seves tasques comptables. La comptabilitat permet tenir una visió real de la situació financera de l’empresa, controlant ingressos i despeses, que ens proporciona càlcul de costos, nòmines, previsions, facturació; és a dir, ens ajuda a prendre decisions estratègiques.

Portar al dia la comptabilitat implica conèixer la regulació fiscal que t’afecta, ja que cal liquidar els impostos amb Hisenda (IVA, IRPF, Impost de Societats) seguint el calendari fiscal establert. D’altra banda, implica guardar tota la documentació que justifiqui aquestes liquidacions, com factures i rebuts, tant de vendes com de compres, i extractes bancaris. Finalment, implica mantenir els llibres obligatoris i legalitzar telemàticament al Registre Mercantil, tal com informa el BOE.

infografia comptabilitat catalàUna mala gestió comptable pot afectar les persones físiques i societats de la següent manera:

  • Mala presa de decisions estratègiques: una empresa que manté al dia els seus pagaments, cobraments i deutes sabrà si té liquiditat, o bé si necessita flux corrent.
  • Sancions: Algunes empreses el que fan és fer una suma ràpida de l’IVA o simplement presentar l’impost segons ells veuen. En qualsevol moment Hisenda pot requerir una inspecció, sobretot en aquelles empreses on l’impost surt a retornar. A vegades la suma pot ser tan elevat que algunes empreses es veuen amb l’obligació de cessar la seva activitat.
  • Tràmits administratius: Per poder realitzar qualsevol tràmit amb l’Administració com poder una subvenció és de vital importància tenir tots els tràmits al dia.

Contacta amb un teva assessoria comptable a Barcelona

Si algú es troba en aquesta situació d’acudir com més aviat millor a una assessoria comptable. Des de Blancafort, comptem amb els millors assessors comptables. D’allí, t’ajudarem a mantenir tota aquesta informació tan important per a la teva empresa, i d’allà no preocupar Contacta’ns i t’assessorarem sobre la millor manera de mantenir la teva comptabilitat al dia, i si estàs començant t’assessorem també en quines són les opcions més adequades a la teva situació.