Política de qualitat

BLANCAFORT basa la seva política de qualitat a dotar al client d’uns serveis que destaquin per la seva eficiència, claredat, simplicitat i tracte personalitzat. La seva finalitat és superar les expectatives del client que ens ha prestat la seva confiança.

Per a això:

 • Estableix relacions amb el client a llarg termini, clients de per vida.
 • Prioritza les relacions personals entre professional i client.
 • Disposa d’un equip professional altament qualificat que participa del projecte, tenint cura del seu desenvolupament professional i personal.
 • Inverteix en noves tecnologies: gestiona el millor programari del mercat i actualitza la seva maquinari regularment.
 • Porta a terme una política de formació constant de tot el seu equip de professionals.
 • Compleix tots els requisits legals del sector.
 • Porta a terme una política èticament responsable del negoci.
 • Es s’autoavalua coneixent el parer de tots els seus agents: clients, proveïdors i empleats.
 • Prioritza la veritat entre tots els seus agents, assumint la càrrega de responsabilitat que li correspon.
 • Garanteix la seguretat en tots els seus camps com a principal valor de la companyia.
 • Es compromet a realitzar un seguiment del sistema de gestió de la qualitat, de l’aplicació i eficàcia dels processos més rellevants tractant d’involucrar tot el personal en la reducció de no conformitats, en la prevenció de possibles incidències i en una dinàmica de millora contínua.
 • Es considera fonamental transmetre al client la nostra voluntat de servir i actuar de manera positiva i activa, amb un nivell d’implicació i compromís més enllà del que és habitual en una relació professional.