¿Com es munta una empresa?

Per muntar una empresa es necessita un projecte. Com afirma Jesús Farga, fundador de Farggi, “no hi ha projecte sense somni ni somni sense il.lusió”. Es necessari tenir molt clar que es vol fer, com es desenvoluparà i comercialitzarà, analitzar els costos de forma realista i la manera de legalitzar l’activitat. Finalment estudiar la finançament per verificar si la nostra visió es viable. Per això recomanem es necessari portar a terme un Plà d’Empresa, que d’una manera més bàsica o complerta ens ajudarà a contestar aquestes qüestions.
Desde Blancafort podem ajudar-te amb el teu plà, assessorar-te e fins i tot portar-lo a terme. Volem formar part del nucli del teu equip de col.laboradors, encarregant-nos de responsabilitzar-nos de gestionar els papers, comptabilitzant els resultats, presentar-te els impostos, desenvolupant l’àmbit laboral i aconsellan-te en els aspectes legals que vagin sorgint a mida que es desenvolupi el projecte.

¿Com pagar menys impostos?

Tots els particulars i empreses d’aquest païs col.laborem, amb part dels nuestres ingressos, en finançar els serveis comuns que ofereix la societat del benestar. Aquestes obligacions es deuen presentar periòdicament en temps i forma. Des de Blancafort no solament cerquem que compleixis amb les teves obligacions tributaries, sinó que t’ajudem per que aquestes siguin el més beneficioses per a tu  i el teu. Aquests abonaments deuen correspondre, a la seva justa mesura, amb la teva situació i estat de necessitat. Per això analitzem amb detall les teves opcions i apliquem les desgravacions, ajudes, estructures, aportacions i ajornaments que més et convinguin.

¿Com controlar i gestionar millor la meva empresa?

Es molt habitual en les petites empreses gestionar el negoci en funció dels diners disponibles a caixa o banc. Això comporta greus errors de percepció. Per evitar això es essencial dispossar de la màxima informació sobre els resultats de gestió de la meva empresa i que arribin en el moment que ho necessites. A Blancafort posem la comptabilitat al servei del empresari, que en qualsevol moment pot disposar i consultar sobre els seus resultats. En qualsevol moment compta amb la nostra ajuda per analitzar els mateixos per poder prendre decisions abans de que sigui massa tard. Una informació ràpida i veraç, en temps real, permet no equivocar-te i una millor planificació.

¿Com treure el màxim rendiment al meu patrimoni?

Moltes persones confonen els termes despeses e inversió. Quan es destina diners a un producte immobiliari cal encertar en apostar per aquells factors que signifiquen una apreciable millora en el bé immoble i responen a les preferèncias per parte del mercat. És per això que cal destinar recursos en apostes guanyadores que garantitzin un bon retorn de l’inversió i una alta rendibilitat, gràcias a contractes específics fets a mida que garanteixin el seu compliment i a millores continues que incrementen les seves prestacions.

¿Com gestionar una comunitat de forma democràtica i segons la llei?

Amb l’experiència contrastada de molts anys de professió cal concluir que en totes les comunitats succeeixen els mateixos problemes. En la majoria d’elles existeix algun veí que, por coneixements tècnics, caràcter, temor o capacitat de lideratge intenten imposar el seu criteri al de la majoria. A Blancafort oferim un contrapunt neutral que procura mediar entre les diferents opcions per impulsar una gestió positiva i activa que resolgui, d’una vegada per totes, les diferencies veinals, complint amb  l’establert amb la llei.

¿Com resoldre un conflicte amb un particular, una empresa, un veí o l’administració?

Es evident que el diàleg i la concordia es la millor manera darribar a acords. A vegades aquesta línia de treball es dilueix, moltes vegades perque els interessos son insalvables, altres perque la relació personal s’ha deteriorat tant que no es possible cap acord. A Blancafort informem al client clarament de la situació presentada i ens emplacem en tractar l’assumpte de forma personal i clarificadora. De no mediar solució, portem a terme un preavis que pot comportar a la defensa dels interessos dels nostres representats davant d’un jutge. En la immensa majoria dels casos la nostre tasca preventiva arriba a bon port, evitant costos innecessaris i preocupacions excessives. Tot i així, sempre disposem del millor equip d’advocats per que, en un moment donat, defenguin el que per llei ens correspon.

¿Com col.locar quan abans el meu bé immoble o empresa?

Hi ha un element fonamental, a vegades oblidat, a l’hora de valorar la rendibilitat d’una operació: és el temps. Un segon aspecte, també fonamental, és encertar en el valor del mercat. Per això a Blancafort hem aplicat dues estratègies: maximitzar el resultat de la nostre gestió publicitària minimitzant el seu temps d’implementació i, amb el nostre ampli coneixement del mercat immobiliari, promocionar tan sols allò que esà al preu. La idea es poder liquidar, quant abans, allò que es realment vendible i obtenir, d’aquesta manera, la millor resposta i rendibilitat en la gestió.