Tipos de Leyes

QUINS TIPUS DE LLEIS EXISTEIXEN?

T’has preguntat alguna vegada  si  hi han diferents tipus de lleis?

Qui no ha sentit alguna vegada la dita “feta la llei, feta la trampa”. Tots tenim clar que de trampes hi ha moltes, però… de lleis també?

Les lleis tenen diferents classificacions en funció de la seva importància i els temes a que fan referencia.

En quant a la seva  importància, la llei més important del nostre ordenament jurídic, que és l’ àmbit on una llei és vigent, és la Constitució. En ella es regula el funcionament de l’Estat i es defineixen els drets i obligacions dels  seus ciutadans. Per aprovar aquesta norma és necessari un acord entre la gran majoria social i que la ciutadania ho validi en un referèndum, que és una pregunta que es fa als ciutadans amb caràcter vinculant.

Després estan  les Lleis, que son aprovades pel Parlament. Les que tenen major importància son las Lleis Orgàniques, que necessiten un major consens per ser aprovades només per les Corts Generals,  però existeixen d’altres  més simples com les Lleis Ordinàries, el Decret Llei i els Reals Decrets d’aprovació  més senzilla i per  assumptes no fonamentals. Les lleis, segons els temes que tractin, poden ser tramitats per parlaments regionals, si aquests tenen assignada aquesta competència.

Finalment estan els Reglaments, que normalment son un desenvolupament més delimitat d’altres lleis marc. Les entitats locals també poden emetre reglaments, dins del seu àmbit competencial.

Les lleis també es classifiquen per àmbits d’actuació. Aquests poden ser que facin referencia a les persones (Dret Civil), a l’orde públic  (Dret Penal), a les relacions comercials (Dret Mercantil) o a la relació dels ciutadans amb l’ Administració Pública (Dret Administratiu). També estan les lleis que afecten a la relació de l’ estat espanyol i els seus ciutadans amb altres organismes internacionals (Dret Internacional).

De tal manera, també es classifiquen pel seu  àmbit d’aplicació, Comunitats Autònomes, Estat o Àmbit Internacional.

Totes les lleis han d’ajustar-se  a lo que s’anomena principis generals del dret, que son comuns a tots els ordenaments jurídics moderns. A la seva vegada, els usos i costums del lloc també poden tenir vigència en aquest àmbit d’actuació en determinats supòsits.

Les lleis son d’obligat compliment per tota la ciutadania i son garantia d’un ordre en tots els seus àmbits. Per al seu compliment efectiu l’Estat compta amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat i per dirimir qualsevol qüestió litigiosa i protegir els drets fonamentals dels ciutadans es compta amb els Tribunals de Justícia.

Si vols rebre més informació, tens algun dubte o necessites ajuda legal, l’equip de la  gestoria G. Blancafort estarà encantat d’ajudar-te. T’esperem!

Alguna vegada us heu trobat en la situació en que en un grup no hi ha hagut cap norma de convivència? Cóm ho heu solucionat?