Davant la situació actual de pandemia per coronavirus a nivel nacional i internacional informar que seguim oferint el nostra servei al 100%

Blancafort és una empresa especialitzada en serveis d’assessorament, representació i gestió de tots els assumptes socials i laborals. Per això, comptem amb els millors assessors laborals graduats en relacions laborals i dret. Els nostres gestors laborals l’ajudaran en el seu negoci confeccionant contractes de treball, nòmines i liquidacions, entre d’altres.

Entre els nostres serveis, es troba l’anàlisi jurídic-laboral de les condicions aplicables en les empreses i la seva adequació a la legislació laboral vigent en cada moment. Es duen a terme recomanacions diverses per tal de millorar i minimitzar totes les contingències en l’àmbit de les relacions laborals i els recursos humans de les organitzacions.

Serveis que presten els nostres assessors laborals 

  • Servei de consultes “en línia”
  • Alta i baixes empreses i treballadors.
  • Càlcul i presentació nòmines i TC’S.
  • Aplicació de convenis.
  • Altes i baixes malaltia.
  • CMAC i contenciosos.
  • Tramitació d’ERO i FOGASA.
  • Negociació ajornaments i convenis especials.
  • Tramitació de Projectes de Prevenció de Riscos Laborales