Blancafort és una empresa formada per grans professionals graduats en economia, empresa i dret. Els nostres profesionals s’especialitzen en assessorament en matèria fiscal, comptable i mercantil i en l’exercici de la defensa jurídica. Cada vegada més, les administracions públiques ens exigeixen un major nombre d’obligacions formals i materials. La major complexitat de la normativa jurídica vigent i la necessitat dels ciutadans i empreses de buscar el màxim estalvi i eficiència en l’assignació de recursos, aconsellen la consulta de professionals experts en la materia.Por això, encara que suposi un cost per a l’empresa és recomanable posar-se en mans d’un assessor fiscal-comptable.

Aquesta optimització de les càrregues tributàries de les empreses, els professionals i els particulars es fonamenten, sempre, en una correcta planificació fiscal. Això permet ajustar els costos impositius al màxim i evitar la comissió d’infraccions susceptibles de ser sancionades.

Que oferim a la nostra Gestoria fiscal-comptable?

A més, tots els nostres clients compten amb un assessor professional que l’acompanyarà en tot moment, amb un servei de consultes telefòniques gratuït i accés directe a tota la documentació tramitada via web i compartim un servei d’arxiu documental disponible les 24 hores del dia.

 

Serveis que ofereixen els nostres Assessors fiscals-comptables

  • Servei de consultes “en línia”
  • Altes i baixes empreses (036).
  • Servei de càlcul i presentació d’impostos trimestrals (111, 130, 303).
  • Resums anuals (180, 190, 390, 347).
  • Declaracions de renda i patrimonis, recursos, etc.
  • Càlcul i presentació impostos municipals (residus, vehicles, béns immobles).
  • Càlcul i presentació impostos transmissions patrimonials i successions, plusvàlues, etc.

 

Per a més informació o per realitzar una consulta contacta amb nosaltres per mitjà del següent formulari via email, per mitjà del nostre txat interactiu, trucant al 932177631 o visitant-nos en la nostra oficina.

Volem ajudar-te!

BLANCAFORT REUNEIX A GESTORS, ADVOCATS I ADMINISTRADORS COL·LEGIATS