Renda 2020: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 7 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2020.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2020

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Renda 2020. L’Agència Tributària sempre guanya

L’Agència Tributària ha publicat el calendari per la renda, corresponent a l’exercici de l’2020. El període per a la declaració de renda i patrimoni s’obre el 7 d’abril de 2021. És hora de començar reunir tota la documentació que necessitarem.

És imprescindible presentar la declaració de la renda dins del termini, és a dir, fins al 30 de juny de 2021. Si no, la persona que es retrassa s’exposa a el pagament de sancions o multes.

L’Agència Tributària genera un esborrany de la declaració de la renda amb les dades que ha recopilat sobre cadascun de nosaltres, i promou que el contribuent accepti aquest esborrany. Això sempre beneficia a l’Agència Tributària i no al contribuent, i anem a explicar per què: 

Dades bàsiques

L’agència disposa de les dades històriques i les que obté de creuar de forma automatitzada amb altres contribuents. Per tant, elimina per defecte qualsevol circumstància personal que no estigui inclosa en els mateixos. Dóna per precises les dades proporcionades. 

L’esborrany proposa pagar més del que és real

En el cas que les circumstàncies concretes del contribuent facin que aquest hagi de pagar més impostos dels correctes, li interessa que el contribuent confirmi l’esborrany per així recaptar més. I com és bastant improbable que el contribuent revisi posteriorment aquestes circumstàncies, el resultat és positiu per a l’Agència Tributària. D’aquesta manera s’evita la revisió efectiva de les dades aportades, i que s’apliquin deduccions o particularitats que afecten el ciutadà. 

Òbviament, és un acte de bona fe perquè l’esborrany està basat en les dades que l’Agència Tributària té de contribuent en aquest moment, encara que no sigui real ni just. 

En aquests casos és responsabilitat del contribuent revisar aquestes circumstàncies que el poden ajudar a pagar menys impostos que els plantejats per l’Agència Tributària. L’ajuda d’un assessor de confiança especialitzat com Gblancafort, en aquests casos, és de suma necessitat, i suposa un clar benefici per al client.  

L’esborrany proposa pagar menys del que és real

Per contra, en el cas que les circumstàncies facin que aquests siguin menors que els reals, encara que no ho sembli,  l’Agència Tributària també vol que es confirmi l’esborrany perquè són les dades que posseeix. 

No obstant això, això no treu que l’Agència Tributària inspeccioni de nou aquesta declaració. Si amb posterioritat descobreix noves dades amb aportacions informatives d’altres agents econòmics o contribuents. En el cas que impliquin un increment d’impostos a pagar, reclama la quantia juntament amb els interessos oportuns i, fins i tot, possibles sancions. Per tant, és de vital importància comptar amb un gestor experimentat com GBlancafort per identificar i analitzar aquestes circumstàncies, i calibrar la informació que disposa el client.

Per tant, tot i que consideris que la teva declaració de renda és prou senzilla, no caiguis en la temptació d’aprovar l’esborrany de la declaració que t’indica l’Agència Tributària, sense haver consultat amb el teu gestor

Si tens dubtes, o la teva declaració no coincideix amb l’esborrany, et recomanem que contactis amb un assessor de confiança com nosaltres per ajudar-te en el procés de presentar la declaració de renda a temps i sense problemes. 

Els problemes amb l’Agència Tributària es resolen amb interessos.

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens dubtes o consultes, contacta per email o, en horari comercial ,per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Noves mesures de protecció per a treballadors autònoms

Circular informativa departament LABORAL        

S’han aprovat per part del govern les noves mesures de protecció de Treballadors Autònoms. Aquestes es relacionen amb la informació disponible fins a la data:

-Art. 5.- PECANESUSPENSION2.

Respecte al que regula l’art. 13.1 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-Mar abans de l’01/01/21. 
 • La prestació finalitza l’últim dia del mes que finalitza la suspensió de l’activitat, o com a màxim el 31/05/21 si aquesta última data es anterior a l’aixecament de l’activitat.
 • Presentació és de 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor d’l’acord o resolució de tancament d’activitat.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% Base mínima cotització (BMC). Si és família nombrosa depenent dels ingressos d’aquesta activitat, + 20%, però si 2 o + membres poden accedir a la prestació, serà únicament el 40% amb independència de ser família nombrosa. 

Quotes: Exoneració de quotes des del primer dia del mes que s’adopta la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura, i més fins al 31/05/21.

– Art. 6.- PECANECARENCIA2.

Respecte al que regula l’art. 13.2 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02 a l’31/05/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-MAR abans de l’01/04/20.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 6.650 €.
  • Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 han de ser inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2031.02.21 inclusivament, generaran dret a la prestació des del dia 01 / 02/21. Les presentades amb posterioritat, generaran dret a la prestació des del primer dia del mes següent.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.04.30 i el treballador RETA / RETA-MAR ha de mantenir-se d’alta en el Sistema durant el temps que duri la prestació.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació.

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC

Quotes: exoneració de quotes mentre duri la prestació.

– Art. 7.- POECATA3

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. Canvis al que regula la disposició addicional 4:

 • No cal haver accedit a una prestació anterior -PECATA, POECATA, POECATA2-.
 • Cal disposar de carència suficient per accedir a la prestació (mínim 12 mesos a 01/02/21).
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 7.980 €.
  • Reducció dels Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 de + 50% dels que hi ha hagut en el segon trimestre de 2019.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generaran, dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació. 

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC 

Quotes: Obligació d’ingressar les quotes per part de l’treballador. Mútua abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

– Art. 8.- PETECATA3

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada. 

 • Es consideren treballadors de temporada aquells el únic treball al llarg de 2018 i 2019 es desenvolupada en el RETA / RETA-Mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cada un dels anys, abastant un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
 • No haver treballat per compte d’altri més de 120 dies al llarg d’aquests anys, ni haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • No haver obtingut durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generen dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30
 • És incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social incompatible amb la seva activitat per compte propi, amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments de la societat afectada pel tancament si els ingressos percebuts en la primera meitat de 2021 superen els 6.650 €.

Quantia: 70% BMC 

Quotes: No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys. 

El Departament Laboral

 

 

Nova regulació d’exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Gobierno de España, mitjançant el Reial-Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament a les activitats del sector turístic, hostaler i comercial per mitjà d’unes exoneracions de quotes de la seguretat social. En concret:

Activitats

Activitats classificades en els CNAE-09 següents:

 • 4634 Comerç majorista de begudes
 • 5610 Restaurants i serveis de menjar
 • 5630 Establiments de begudes
 • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
 • 9200 Jocs d’atzar i d’apostes

Requisits

Les empreses han d’estar afectades per expedients de regulació temporal (ERTO) de força major, que estiguin vigents, hagin estat tramitats d’acord amb l’art.22 del RDL 8/2020, de 17 de març i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021. Les activitats indicades queden exonerades de cotització per als treballadors afectats

per l’expedient, i que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’hagin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats d’aquest mes i respecte dels quals estiguin suspesos el desembre de 2020 o el gener de 2021 pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió. 

Percentatges d’exoneració

S’aplicarà sobre l’aportació empresarial a la Seguretat Social cotitzades en els mesos desembre de 2020 i gener de 2021 i consistirà, en el 85%, per a empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% si l’empresa en té 50 o més a 29 de febrer de 2020. 

Incompatibilitats

Amb les previstes en l’art.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre. 

Persones treballadores fixes discontínues

Les empreses que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que inicuïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%. 

Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació. 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

Documentación para la liquidación del cuarto trimestre 2020

Estimado cliente / a,

Con el objetivo de cumplimentar las declaraciones-liquidaciones tributarias de periodicidad trimestral preceptivas (4T / 2020), le rogamos que nos haga llegar toda la documentación relativa a su empresa de que disponga con la máxima celeridad (con anterioridad al 7 de enero de 2.021) con el fin de poderlos prestar un mejor servicio y facilitar nuestro trabajo del Departamento Fiscal.

Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.

Deseando que goce de buena salud, aprovechamos la ocasión para desearle que acabe de pasar unas buenas fiestas, a pesar de las circunstancias adversas que padecemos.

Atentamente,

El Departamento Fiscal

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci 

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci

Circular informativa departament FISCAL

El Gobierno de España, mitjançant el Reial Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre  ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament de l’activitat econòmica desenvolupada a través de locals de negoci arrendats, d’ús diferent a l’habitatge, que permetrà la viabilitat de l’activitat, en especial en  el sector turístic, hostalera i comercial. 

Si el propietari és una gran tenidor

Si el propietari és una gran tenidor (titular de més de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters o bé una superfície construïda de més de 1500 m2) l’arrendatari podrà sol·licitar:

 1. UNA REDUCCIÓ DEL 50 % DE LA RENDA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de 4 mesos addicionals comptats des de la finalització de l’estat d’alarma.
 2. UNA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATÀRIA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i que podrà estendre’s a les mensualitats següents i fins a un màxim de 4 mesos. Aquest ajornament s’aplica (1) a partir de la mensualitat següent de la sol·licitud fefaent de l’arrendatari a l’arrendador, (2) sense interessos ni penalitzacions, (3) i el pagament ajornat meritarà fins a 24 mesos de la finalització de la moratòria i dins del període de vigència del contracte d’arrendament. 

La sol·licitud s’haurà de cursar abans del 31 de gener de 2021 i s’haurà d’aplicar a partir del a mensualitat següent de la comunicació fefaent.  

Queden exclosos de l’ajornament les despeses de manteniment a càrrec de l’arrendatari. 

L’arrendador podrà elegir l’alternativa escollida en un termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la petició per part de l’arrendatari. Si no hi ha resposta, s’aplica la sol·licitud formulada per l’arrendatari.  En el cas en que les parts haguessin arribat a un acord sobre la reducció de la renda o la moratòria de pagament les mesures de reducció o d’ajornament també seran d’aplicació, però s’aplicaran únicament per la part del període no afectat per l’acord entre les parts.

Si el propietari no és un gran tenidor

Si el propietari no és un gran tenidor l’arrendatari podrà sol·licitar:

L’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATICIA, sempre i quan no s’hagués acordat per ambdues parts un ajornament o rebaixa de la renda de forma voluntària.

(1) Les parts podran disposar de la fiança pel pagament total o parcial de mensualitats de renda, (2) i l’arrendatari haurà de retornar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la data de l’acord o en el termini que quedi de vigència del contracte si és inferior a un any.

En aquests supòsits, s’estableix un incentiu fiscal pel qual aquests arrendadors podran computar en l’any 2021, pel càlcul del rendiment del capital immobiliari, la quantia de la rebaixa de renda voluntàriament acordada a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats de gener, febrer i març de 2021. 

Requisits i Documentació

Requisits: l’empresari arrendatari haurà d’estar donat d’alta en el règim de la seguretat social i l’activitat suspesa o bé una reducció de al menys 75%. 

Documentació: Caldrà aportar o bé un certificat de suspensió de l’activitat de l’Agència Tributaria o bé una declaració responsable on es faci constar la reducció en al facturació. 

 

En aquests moments hi ha una duplicitat normativa Estatal, REIAL DECRET LLEI 35/2020 estatal i Catalana DECRET LLEI 34/2020.

 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

COVID i els Veïns. Relacions amb Veïns

Són temps difícils i amb l’arribada de la COVID 19,  la relació amb els veïns ha canviat. Els nostres comerços preferits han tancat les portes o han restringit el seu accés. Han proliferat les màscares i els gels protectors. Les distàncies s’han incrementat. Es prodiguen les cues. Sorgeixen noves terrasses i es redueix la mobilitat. Res és el mateix. 

Noves relacions amb veïns

Tanmateix, el confinament també ha millorat les relacions entre veïns. En molts casos, aquestes no solien passar d’una salutació protocol·lària o el creuament d’una mirada, coincidint a l’ascensor. La necessitat de relacionar-se amb algú, fins i tot amb els veïns, per preocupar-se per l’altre al replà, balcó o pati, ha incrementat les opcions per interactuar. Es genera una atenció social recíproca. En alguns casos, han sorgit xarxes de cooperació i suport mutu, especialment en l’ajuda a veïns majors o persones necessitades, en les seves compres, per tal d’evitar que es vegin obligats a sortir de casa. És imprescindible que no assumeixin riscos. En alguns espais, fins i tot, s’han organitzat ‘festes’ al balcó per animar veïns més sols i gratificar tant de sacrifici. La relació amb els convivents segurament es mantindrà millorada, ja que s’ha incrementat la importància de socialitzar, s’ha pres consciència de la necessitat ineludible de l’acompanyament afectiu. Tot és més fàcil si pots compartir.  

Empatia amb els veïns i sorolls

El soroll sempre ha estat un problema de relacions en totes les comunitats de veïns. A l’estar confinats tots a casa seva, aquest risc s’ha incrementat durant la pandèmia. Més persones a la llar suposa nens jugant, més vídeotrucades, música, televisió a tota hora, mascotes, etc., moltes vegades, en horaris que no estem acostumats. Per això és necessari practicar ‘l’empatia bidireccional’. És imprescindible mantenir una actitud més flexible en aspectes com el soroll, però també fer un esforç en respectar certs horaris. Cal tenir en compte l’edat i les circumstàncies de cada veí, especialment amb les que compartim replà, parets, terres o sostres. És important, sobretot, mantenir el diàleg, sigui a través d’una visita o comentari, cartes, l’administrador o el porter. La paraula és l’emissari del pacte. 

En Blancafort som especialistes en gestió de patrimoni com a administradors de finques. Podem gestionar el lloguer de la teva propietat, la teva comunitat o ajudar-te a comprar o vendre la teva finca. En aquests temps de crisi, l’ajuda d’altres sempre és benvinguda.

Contacta directament amb nosaltres per email , en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

COVID i els Veïns. Neteja i àrees comunes

La segona onada de la pandèmia ens ha ensenyat que no podem relaxar-nos en temps de la COVID, i que cal estar molt atents a la neteja i higiene. Ser conscients de el paper de cada un de nosaltres pel que fa a la protecció sanitària d’una finca és essencial per reduir els contagis. Nosaltres, com a experts en l’administració de finques, podem assessorar-te amb una sèrie de recomanacions.

Neteja i conserge

La neteja i desinfecció s’ha convertit en un element fonamental en aquesta crisi. Les persones encarregades de la neteja, siguin porters, conserges, empleats o empreses, han prestat una atenció especial en els llocs on podria romandre el virus, com la porta principal i els poms, els interruptors, bústies, botoneres de l’ascensor i baranes de les escales. Cal destacar que el porter ha assumit un paper important en la convivència dels veïns en aquelles finques en què tenen contractat aquest servei, assumint la responsabilitat de garantir la neteja de l’edifici i la seguretat de les persones que hi habiten. Aquests poden ajudar a la convivència promocionant el diàleg, sigui creant xarxes i contactes de comunicació com a grups, o preocupant-se que no hi hagi problemes i discussions entre veïns.  

Àrees comunes i ascensor

En àrees comunes d’un edifici residencial s’ha de guardar una especial cura. És imprescindible mantenir la distància, portar posada la màscareta en tot el tram comú i utilitzar gel hidro-alcohòlic, sempre que sigui possible. No es pot obviar netejar les mans i, si és possible, canviar el calçat, cada vegada que s’entra i se surt de casa. D’aquesta manera, no només et protegeixes a tu, sinó que ajudes a altres veïns, i ells a tu. Cal ressaltar l’especial cura que s’ha de revestir en els ascensors. Són llocs tancats, amb poca ventilació, i on passa molta gent. El major risc és compartir un ascensor petit amb algú, ja que és impossible mantenir la mínima distància de seguretat recomanada. En aquest cas, hem de fer-lo servir de manera individual, de forma alternativa, o idealment deixar d’usar-lo per fer més exercici, si les circumstàncies ens acompanyen. És important sempre portar mascareta dins de l’ascensor; hi ha estudis que indiquen que les gotes molt petites poden quedar suspeses en l’aire durant 3 hores si no està ventilat. 

Si necessites més informació sobre com protegir-te de l’COVID en la teva comunitat, no dubtis en contactar amb Blancafort. Com administradors de finques, sabem com mantenir-te a tu i al veïnat segur.

Nova ajuda als sectors turístics

Circular informativa departament FISCAL

A continuació us informem que l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant la resolució EMC/2810/2020, les bases d’una línia de subvencions adreçades a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, a fi i efecte de compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat, en base a les següents condicions:

 1. Beneficiaris: Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic: guies de turisme habilitats; titulars d’establiments turístics (hotels; apartaments; càmpings; allotjaments de turisme rural); agències de viatge; activitats d’interès turístic (congressos, rutes guiades, senderisme, cicloturisme, nàutica; enoturisme; ecoturisme; parcs naturals temàtics o aquàtics) i les activitats d’explotació d’habitatges d’ús turístic.
 2. Exclusions: Establiments de restauració; allotjaments juvenils; recintes d’autocaravanes; refugis de muntanya no inscrits; assessors turístics; empreses publicitàries: acadèmies d’idiomes i centres formatius; organitzadors de cursos escolars, estades esportives, estudis a l’estranger o activitats de traducció o d’interpretació; centres recreatius, oci i espectacles; lloguer de vehicles; gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material esportiu i els col·lectius, associacions o gremis.
 3. Requisits:
  1. Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya -en alguns casos-.
  2. Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social alhora de la declaració de l’estat d’alarma governamental (14/03/2020).
  3. Lloc de desenvolupament de l’activitat econòmica i seu fiscal a Catalunya
  4. Compliment de les obligacions tributaries (Estat/Generalitat/Seguretat Social).
  5. No haver estat condemnat per sentència ferma.
 4. Quantia dels ajuts: Una aportació única per persona beneficiaria:
  1. Guies de turisme: 2.000 €
  2. Autònoms i empreses amb mitjana < o = 5 treballadors: 5.000 €
  3. Empreses amb mitjana 6 a 49 treballadors: 10.000 €
  4. Empreses amb mitjana = o > 50 treballadors: 20.000 €
  5. Empreses exploten habitatges turístics < o = 10 treballadors: 5.000 €
  6. Empreses exploten habitatges turístics = o > 11 treballadors: 10.000 €
 5. Procediment: Concessió sota el principi de concurrència no competitiva. Període de tramitació màxim de 6 mesos i resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de Turisme La dotació pressupostària és limitada i s’atendran per ordre de presentació fins que s’acabi la quantia.

És important demanar-ho tant aviat com estigui el formulari disponible per gestionar l’ajut.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per a vèncer aquesta xacra, en aquest moments en el camp de la informació.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, fer-nos-ho saber.

Ens en sortirem!