QUE ÉS LA QUITANÇA?

Tot  el que tens que saber sobre la quitança!

Quan finalitza una relació laboral de qualsevol tipus, tant sigui per causa de baixa voluntària, fi de contracte o acomiadament en qualsevol de les seves modalitats, l’empresa ve obligada a efectuar la liquidació de saldo i quitança de totes les quantitats reportades, però no percebudes fins a l’últim dia de treball. Read more

L’EMPRESA NO EM FACILITA LA CÒPIA DEL CONTRACTE, QUE PUC FER?

T’ha passat alguna vegada que estàs treballant en una empresa i has signat el contracte però no et faciliten una còpia?

De vegades succeeix que, els treballadors procedeixen a la signatura del contracte i de la còpia d’aquest, però, aquests dos documents, queden en poder de l’empresari, igual que el document annex al contracte on es declara que el treballador ha rebut informació i formació adequada al seu lloc de treball, així com d’altres elements essencials del contracte. Read more