accidentes de tráfico

Possibles reclamacions per accidents de trànsit

Cada conductor d’un vehicle és responsable dels seus actes i, per tant, ha de respondre pels danys associats a la seva conducció. En cas d’un accident de trànsit, cal determinar quin vehicle va provocar l’accident i establir una relació de causalitat amb el dany resultant. Aleshores, el conductor culpable del sinistre ha de compensar pels danys causats a les persones afectades.

En cas que les parts involucrades estiguin d’acord amb la causa del sinistre, és recomanable que utilitzin el document anomenat “declaració amistosa d’accident”. Això facilitarà el treball de tots els implicats i alhora disminuirà considerablement el temps d’espera per tramitar les possibles reclamacions. D’altra banda, si no s’arriba a un acord, l’autoritat pertinent que acudeix al lloc dels fets crearà un informe d’accident amb tota la informació aplicable. En qualsevol cas, és evident que es poden entaular reclamacions derivades de l’accident com veurem tot seguit.

Quines són les possibles reclamacions per accidents de trànsit?

Bàsicament, les reclamacions derivades d’accident de trànsit es divideixen en danys personals i materials. Totes aquestes s’han de presentar sota l’ assessorament professional adequat, ja que caldrà comptar amb tots els documents de suport pertinents.

Pel que fa a les lesions corporals, les reclamacions tenen per objecte la reparació integral del dany causat tant a nivell individual, familiar, econòmic i social. A més, cal rescindir la pèrdua d’ingressos i de capacitat jurídica patida per la víctima. I, per altra banda, els danys materials i els no materials han d’avaluar-se per separat. En aquest sentit, les lesions personals per les quals es reclama indemnització són la mort, les lesions i malalties conseqüents. Per determinar les sumes a rebre per indemnització, s’han de basar els càlculs en el Decret Reial Llei 8/2004, de 29 d’octubre, sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

A més de les lesions personals, també es pot reclamar una compensació per guanys, com ara danys al vehicle oa la propietat causats per un accident de trànsit. També es poden reclamar totes les despeses addicionals raonables, clarament derivades com a conseqüències del sinistre, com les despeses de menjars, allotjament i transportació, entre d’altres.

En cas que es pugui provar que l’accident va ser per culpa de la persona lesionada i va ser atribuïble a la seva negligència, qualsevol acció per danys i perjudicis li correspondrà a ell. De la mateixa manera, els propietaris dels vehicles poden ser considerats responsables, malgrat que algú hagi estat conduint la interlocutòria. Això és especialment important si el conductor estava sota la cura, la tutela o la custòdia del propietari.

Tot i això, atès que l’assegurança d’automòbil és obligatòria, la víctima o els seus hereus poden acudir directament a la companyia d’assegurances del vehicle que va causar l’accident i reclamar una indemnització per lesions corporals, danys a la propietat, costos de l’accident i altres danys . Si el vehicle causant de l’accident no és inidentificable, no està assegurat, va ser sostret il·legalment o robat, aleshores l’entitat responsable de rescindir el dany serà el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Per la seva banda, les companyies d’assegurances tenen dret a reclamar una indemnització als conductors i propietaris pels danys causats per conduir de forma temeraria o sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

Per tot això, el més recomanable és comptar amb l’assessoria especialitzada d’advocats de trànsit especialistes en reclamacions per accidents. D’aquesta manera, sabràs exactament què pots reclamar i quina és la millor manera de fer-ho. Com a conseqüència, aconseguiràs el millor resultat.

Tipos de Leyes

QUINS TIPUS DE LLEIS EXISTEIXEN?

T’has preguntat alguna vegada  si  hi han diferents tipus de lleis?

Qui no ha sentit alguna vegada la dita “feta la llei, feta la trampa”. Tots tenim clar que de trampes hi ha moltes, però… de lleis també?

Les lleis tenen diferents classificacions en funció de la seva importància i els temes a que fan referencia. Read more

SON NECESSÀRIES LES LLEIS?

T’has preguntat alguna vegada com seria un món sense cap norma ni llei?

 

Quina passada! Podré fer el que vulgui! Ningú em manarà! Per fi serè lliure!

Però segurament hi haurà d’altres que també voldran agafar tot allò que a mi m’agrada i disposar d’allò que tinc jo. Com podré impedir que m’ho prenguin? Si preval la llei més natural de totes, la del més fort, tinc les de perdre, doncs no sóc dels que en diem un ciutadà forçut. Si a més sóc gran o petit, una noia o tinc algun problema físic, ja m’han fotut. Potser seria convenient organitzar-me entre altres companys corpulents per a que, mentre jo busco oportunitats, altres defensin el que hem aconseguit plegats, creant una comunitat. I com fer que tot això funcioni és difícil d’organitzar, ja que ens hem de posar d’acord, val més que escriguem com ho fem i així ho podrem deixar en constància per si hi ha un conflicte més endavant. Si ho hem deixat per escrit,  ho recordarem. Read more