Nou Reial decret llei establint prestacions per als treballadors autònoms

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Govern de l’Estat ha promulgat el Reial decret llei 18/2021 establint les següents prestacions per als treballadors autònoms -continuació de les ja existents fins ara- en els termes següents:

 • Art . 8. Exoneració de cotitzacions. Tots els treballadors que hagin percebut les prestacions POECATA3 o PECANE Reducció (PECANE 2.2) gaudiran d’exoneració en les seves cotitzacions durant el període octubre 2021 / gener 2022 si no sol·liciten cap nova prestació.
  • Alta en RETA fins 31/01/2022.
 • Art. 9. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de tota l’activitat (PECANE 1.4).
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en RETA 30 dies anteriors.
 • Art. 10. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA 5).
  • Quantia de la prestació: 70% Base Cotització mitjana. En cas de pluriactivitat (límit 1.407,29 € mes o 46,91 € dia), la quantia és el 50% BMC
  • Alta en SS 3T i 4T 2019 i sense interrupció.
  • Cal disposar d’una carència mínima de 12 mesos cotitzats per cessament d’activitat i no haver consumit aquesta manca amb alguna de les prestacions anteriors íntegrament.
  • Requisit específic de reducció de facturació: En 3T i 4T 2021 reducció ingressos> 50% 3T i 4T 2019.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net <8.070 € 3T i 4T T 2021
 • Art. 11. Prestació extraordinària de Cessament d’Activitat per a treballadors que exerceixen l’activitat ja 2021.09.30 vinguessin percebent la prestació de l’art. 7 o art. 8 de l’RD-Llei 11/2021 i no poden accedir a la prestació regulada en l’article 10 d’aquesta norma (POECATA 4).
  • Quantia de la prestació: 50% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en SS anterior 01/04/2020 i sense interrupció.
  • Requisit específic de reducció de facturació: ingressos 4T 2021 <75% 4T 2019
  • Requisit específic de límit d’ingressos:  Rendiment net 3T i 4T 2021 <75% SMI
 • Art. 12. Prestació per cessament d’activitat per a treballadors de temporada (PETECATA 5). 
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC).
  • S’ha d’haver cotitzat un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cada un dels anys 2018 i 2019 i al menys 2 dels mesos cotitzats han d’haver-se realitzat entre octubre i desembre de cada any.
  • No es pot haver estat d’alta per compte d’altri més de 120 dies al llarg de 2018 i 2019 ni haver estat d’alta o assimilat a l’alta per compte d’altri més de 60 dies en 2021.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net < 6.725 euros 3T i 4T T 2021

En cas de complir amb els requisits i estar interessat en la tramitació, li preguem ens ho indiqui amb la màxima celeritat, tenint en compte que el termini de presentació comença aquest 1 d’octubre del 2021.
Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal