Ajudes pel Comerç a Barcelona

Apreciat Client

L’ajuntament de Barcelona ha impulsat una nova línia d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica.

La convocatòria va adreçada les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat que estiguin situats a peu de carrer (estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i les parades de mercats)

Com a requisit serà necessari haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de l’2021) una despesa d’inversió / manteniment que pot oscil·lar entre els 2.000 € o 3.000 €, en funció de la superfície de l’establiment.

L’import subvencionat pot determinar el 70% de la despesa dut a terme.

És un bon moment per a sol·licitar finançament per dur a terme una millora en l’establiment: persianes, terrasses, equipaments, tendals, etc.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients. Si teniu qualsevol dubte o necessitat concreta, contactar amb nosaltres.

Ja pots tramitar la teva subvenció. Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Noves Ajudes de la Generalitat de Catalunya per a Persones Empresaries o Professionals i Empreses

Circular informativa departament FISCAL

Apreciat Client,       

S’ha aprovat una nova línia d’ajudes de la Generalitat per a les empreses. Els requisits per accedir-ne son:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des del dia 21/06/21 fins al 30/06/21 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció emplenat les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 1. Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia
 2. Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 3. Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 4. Que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Caldrà, per tant, acreditar una rebaixa de facturació d’un mínim del 30% respecte al 2019 i 2020 i haver generat uns deutes meritats per contractes subscrits entre el 1/03/20 i el 31/05/21.

L’ajut concedit no serà, en cap cas, més gran que el deute acreditat. Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3000 euros. La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email a comercial@gblancafort.com o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Complicacions de la Renda a cause de la pandemia

Com ja vam informar en la nostra circular anterior, la campanya de la Declaració de la Renda de l’exercici físic 2020 va començar, tot i la pandèmia i de totes les seves conseqüències, el passat 7 d’abril i finalitza el 30 de juny, ¡queden menys de dos setmanes! ,. Cada contribuent té les seves pròpies circumstàncies, i com és possible que les teves hagin canviat, és bo saber sobre elles.

Per exemple, hauràs sentit que els ciutadans que no arribin a un límit d’ingressos, no tenen l’obligació de presentar la declaració de renda. 

Aquest límit es troba en 22.000 EUR per rendiments de treball d’un sol pagador.

Estan obligats a presentar la declaració els ciutadans que hagin rebut més de 22.000 euros anuals en concepte de rendiment de treball procedents d’un únic pagador, o, si hi ha més d’un pagador, que hagi rebut menys de 1.500 euros anuals per part del segon i els successius pagadors.

IMPORTANT: La prestació percebuda per SEPE, independentment de la modalitat de ERTO, té la consideració de rendiments de la feina. La situació és la mateixa quan es tracta de pensions contributives procedents de la Seguretat Social. 

ATENCIÓ: quan el contribuent consta de dos o més pagadors i la quantitat percebuda del segon i successius supera els 1.500 euros anuals, el límit per a presentar la declaració descendeix fins als 14.000 euros.

Així doncs, no cal confiar que no se superen els 22.000 euros, i comprovar que aquest límit no es redueix a 14.000 euros, o tindrem un problema amb l’Agència Tributària.

I ara ve la cirereta … les retencions

Durant l’any 2020, si no hi hagués hagut pandèmia, les empreses haguessin retingut en els seus salaris als seus treballadors una quantitat en concepte d’IRPF, és a dir, que el treballador ja no rep una part del sou corresponent al IRPF a pagar. Malauradament, però, a causa de la pandèmia han aparegut nous pagadors, com el SEPE, amb la diferència que el SEPE no reté per defecte cap quantitat. La conseqüència és que el treballador li sortirà en aquest cas a pagar en la seva declaració. 

Així doncs s’ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar, ja que per la pandèmia apareix un molts casos un nou pagador, com el SEPE, afectant llindars de declaració de renda i a més sense retenir.

Amb aquest panorama, des Blancafort recomanem ferventment que s’assessori amb un especialista en fiscalitat com nosaltres, perquè l’assessori sobre la seva situació específica i l’ajudi en la seva declaració de renda.

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

TEU ASSESSOR EN LÍNIA T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens alguna pregunta o consulta, recorda posar-te en contacte per correu electrònic o, durant el nostre horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Renda 2020: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 7 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2020.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2020

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Renda 2020. L’Agència Tributària sempre guanya

L’Agència Tributària ha publicat el calendari per la renda, corresponent a l’exercici de l’2020. El període per a la declaració de renda i patrimoni s’obre el 7 d’abril de 2021. És hora de començar reunir tota la documentació que necessitarem.

És imprescindible presentar la declaració de la renda dins del termini, és a dir, fins al 30 de juny de 2021. Si no, la persona que es retrassa s’exposa a el pagament de sancions o multes.

L’Agència Tributària genera un esborrany de la declaració de la renda amb les dades que ha recopilat sobre cadascun de nosaltres, i promou que el contribuent accepti aquest esborrany. Això sempre beneficia a l’Agència Tributària i no al contribuent, i anem a explicar per què: 

Dades bàsiques

L’agència disposa de les dades històriques i les que obté de creuar de forma automatitzada amb altres contribuents. Per tant, elimina per defecte qualsevol circumstància personal que no estigui inclosa en els mateixos. Dóna per precises les dades proporcionades. 

L’esborrany proposa pagar més del que és real

En el cas que les circumstàncies concretes del contribuent facin que aquest hagi de pagar més impostos dels correctes, li interessa que el contribuent confirmi l’esborrany per així recaptar més. I com és bastant improbable que el contribuent revisi posteriorment aquestes circumstàncies, el resultat és positiu per a l’Agència Tributària. D’aquesta manera s’evita la revisió efectiva de les dades aportades, i que s’apliquin deduccions o particularitats que afecten el ciutadà. 

Òbviament, és un acte de bona fe perquè l’esborrany està basat en les dades que l’Agència Tributària té de contribuent en aquest moment, encara que no sigui real ni just. 

En aquests casos és responsabilitat del contribuent revisar aquestes circumstàncies que el poden ajudar a pagar menys impostos que els plantejats per l’Agència Tributària. L’ajuda d’un assessor de confiança especialitzat com Gblancafort, en aquests casos, és de suma necessitat, i suposa un clar benefici per al client.  

L’esborrany proposa pagar menys del que és real

Per contra, en el cas que les circumstàncies facin que aquests siguin menors que els reals, encara que no ho sembli,  l’Agència Tributària també vol que es confirmi l’esborrany perquè són les dades que posseeix. 

No obstant això, això no treu que l’Agència Tributària inspeccioni de nou aquesta declaració. Si amb posterioritat descobreix noves dades amb aportacions informatives d’altres agents econòmics o contribuents. En el cas que impliquin un increment d’impostos a pagar, reclama la quantia juntament amb els interessos oportuns i, fins i tot, possibles sancions. Per tant, és de vital importància comptar amb un gestor experimentat com GBlancafort per identificar i analitzar aquestes circumstàncies, i calibrar la informació que disposa el client.

Per tant, tot i que consideris que la teva declaració de renda és prou senzilla, no caiguis en la temptació d’aprovar l’esborrany de la declaració que t’indica l’Agència Tributària, sense haver consultat amb el teu gestor

Si tens dubtes, o la teva declaració no coincideix amb l’esborrany, et recomanem que contactis amb un assessor de confiança com nosaltres per ajudar-te en el procés de presentar la declaració de renda a temps i sense problemes. 

Els problemes amb l’Agència Tributària es resolen amb interessos.

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens dubtes o consultes, contacta per email o, en horari comercial ,per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci 

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci

Circular informativa departament FISCAL

El Gobierno de España, mitjançant el Reial Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre  ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament de l’activitat econòmica desenvolupada a través de locals de negoci arrendats, d’ús diferent a l’habitatge, que permetrà la viabilitat de l’activitat, en especial en  el sector turístic, hostalera i comercial. 

Si el propietari és una gran tenidor

Si el propietari és una gran tenidor (titular de més de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters o bé una superfície construïda de més de 1500 m2) l’arrendatari podrà sol·licitar:

 1. UNA REDUCCIÓ DEL 50 % DE LA RENDA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de 4 mesos addicionals comptats des de la finalització de l’estat d’alarma.
 2. UNA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATÀRIA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i que podrà estendre’s a les mensualitats següents i fins a un màxim de 4 mesos. Aquest ajornament s’aplica (1) a partir de la mensualitat següent de la sol·licitud fefaent de l’arrendatari a l’arrendador, (2) sense interessos ni penalitzacions, (3) i el pagament ajornat meritarà fins a 24 mesos de la finalització de la moratòria i dins del període de vigència del contracte d’arrendament. 

La sol·licitud s’haurà de cursar abans del 31 de gener de 2021 i s’haurà d’aplicar a partir del a mensualitat següent de la comunicació fefaent.  

Queden exclosos de l’ajornament les despeses de manteniment a càrrec de l’arrendatari. 

L’arrendador podrà elegir l’alternativa escollida en un termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la petició per part de l’arrendatari. Si no hi ha resposta, s’aplica la sol·licitud formulada per l’arrendatari.  En el cas en que les parts haguessin arribat a un acord sobre la reducció de la renda o la moratòria de pagament les mesures de reducció o d’ajornament també seran d’aplicació, però s’aplicaran únicament per la part del període no afectat per l’acord entre les parts.

Si el propietari no és un gran tenidor

Si el propietari no és un gran tenidor l’arrendatari podrà sol·licitar:

L’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATICIA, sempre i quan no s’hagués acordat per ambdues parts un ajornament o rebaixa de la renda de forma voluntària.

(1) Les parts podran disposar de la fiança pel pagament total o parcial de mensualitats de renda, (2) i l’arrendatari haurà de retornar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la data de l’acord o en el termini que quedi de vigència del contracte si és inferior a un any.

En aquests supòsits, s’estableix un incentiu fiscal pel qual aquests arrendadors podran computar en l’any 2021, pel càlcul del rendiment del capital immobiliari, la quantia de la rebaixa de renda voluntàriament acordada a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats de gener, febrer i març de 2021. 

Requisits i Documentació

Requisits: l’empresari arrendatari haurà d’estar donat d’alta en el règim de la seguretat social i l’activitat suspesa o bé una reducció de al menys 75%. 

Documentació: Caldrà aportar o bé un certificat de suspensió de l’activitat de l’Agència Tributaria o bé una declaració responsable on es faci constar la reducció en al facturació. 

 

En aquests moments hi ha una duplicitat normativa Estatal, REIAL DECRET LLEI 35/2020 estatal i Catalana DECRET LLEI 34/2020.

 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Nova ajuda als sectors turístics

Circular informativa departament FISCAL

A continuació us informem que l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant la resolució EMC/2810/2020, les bases d’una línia de subvencions adreçades a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, a fi i efecte de compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat, en base a les següents condicions:

 1. Beneficiaris: Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic: guies de turisme habilitats; titulars d’establiments turístics (hotels; apartaments; càmpings; allotjaments de turisme rural); agències de viatge; activitats d’interès turístic (congressos, rutes guiades, senderisme, cicloturisme, nàutica; enoturisme; ecoturisme; parcs naturals temàtics o aquàtics) i les activitats d’explotació d’habitatges d’ús turístic.
 2. Exclusions: Establiments de restauració; allotjaments juvenils; recintes d’autocaravanes; refugis de muntanya no inscrits; assessors turístics; empreses publicitàries: acadèmies d’idiomes i centres formatius; organitzadors de cursos escolars, estades esportives, estudis a l’estranger o activitats de traducció o d’interpretació; centres recreatius, oci i espectacles; lloguer de vehicles; gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material esportiu i els col·lectius, associacions o gremis.
 3. Requisits:
  1. Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya -en alguns casos-.
  2. Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social alhora de la declaració de l’estat d’alarma governamental (14/03/2020).
  3. Lloc de desenvolupament de l’activitat econòmica i seu fiscal a Catalunya
  4. Compliment de les obligacions tributaries (Estat/Generalitat/Seguretat Social).
  5. No haver estat condemnat per sentència ferma.
 4. Quantia dels ajuts: Una aportació única per persona beneficiaria:
  1. Guies de turisme: 2.000 €
  2. Autònoms i empreses amb mitjana < o = 5 treballadors: 5.000 €
  3. Empreses amb mitjana 6 a 49 treballadors: 10.000 €
  4. Empreses amb mitjana = o > 50 treballadors: 20.000 €
  5. Empreses exploten habitatges turístics < o = 10 treballadors: 5.000 €
  6. Empreses exploten habitatges turístics = o > 11 treballadors: 10.000 €
 5. Procediment: Concessió sota el principi de concurrència no competitiva. Període de tramitació màxim de 6 mesos i resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de Turisme La dotació pressupostària és limitada i s’atendran per ordre de presentació fins que s’acabi la quantia.

És important demanar-ho tant aviat com estigui el formulari disponible per gestionar l’ajut.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per a vèncer aquesta xacra, en aquest moments en el camp de la informació.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, fer-nos-ho saber.

Ens en sortirem!

Nova ajuda als sectors de restauració i estètica

Circular informativa del departament LABORAL

 El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre), per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Quantia de la prestació?

L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Termini de sol·licitud de l’ajuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria (Núm. 8256 – 27.10.2020) o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Com es tramita la sol·licitud i quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

 • Formulari de sol·licitud.
 • Declaració responsable.
 • Fotografia de la façana de l’establiment.
 • Fotografia de l’interior de l’establiment

Requisits exigits per la concessió de l’ajut.

Els requisits s’estableixen a la resolució dictada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), de 20/10/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions (DOGC 8252 de 22/10/2020) i, entre elles, cal destacar les relacionades seguidament:

 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura. En canvi, constitueixen despeses no subvencionables els sous i salaris; amortitzacions, renting, o despeses internes sense factura de tercers.

Procediment de resolució.

Abans del 31 de desembre de 2020, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han denegat en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’ ”e-tauler “de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al e-mail que ens hagi indicat a la sol·licitud. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop s’hagi revisat l’expedient per l’àrea tècnica es procedirà al pagament.

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Si necessita que duem a terme qualsevol gestió, no oblidi sol·licitar el nostre  pressupost.

Qualsevol aclariment o dubte, restem a la vostra disposició.

 

Nova ajuda pels empresaris al pagament del lloguer de local de negoci

Circular informativa departament FISCAL

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret-Llei 34/2020, de 20 d’octubre (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el dia 22/10/2020), ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament de l’activitat econòmica desenvolupada a través de locals de negoci arrendats que permetrà que els arrendataris de locals comercials -tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19- puguin renegociar el preu dels lloguers. L’entrada en vigor de la norma és el dia 22 d’octubre del 2020.
Així, es faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per tal d’establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat del lloguer i, en els supòsits de desacord entre ambdues parts:

 1. Rebaixa del 50 % en els establiments tancats
  1. Si l’acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.
  2. Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.
 2. Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial
  1. A les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries. Per tant, el preu resultant a pagar en aquest cas serà el 75 % de l’import total que venia pagant
  2. Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.
 3. Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a domicili no es tenen en compte.

 1. Imputació -total o parcial- dels lloguers pendents a les garanties aportades excloses la fiança legal.

L’arrendatari haurà de reintegrar les garanties objecte d’imputació, dins del termini d’ 1 any comptat des de la desaparició de les mesures de suspensió o de restricció  o, en tot cas, abans de la finalització de la durada del contracte -si es inferior-.

 1. Opció de l’arrendatari de desistiment del contracte de lloguer sense penalització en el cas de prolongació de les mesures més de 3 mesos en el decurs d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de la norma.

Prèvia notificació fefaent amb una antelació mínima de 1 mes.

 1. Prohibició al propietari d’emetre factura de lloguer des de la data de recepció del requeriment de l’inquilí i fins que transcorri 1 mes -per poder negociar la modificació (o fins a la data de l’acord si és anterior)
 2. Malgrat el supòsit de que propietari/arrendatari haguessin arribat ja a un acord -abans de l’entrada en vigor de la norma- no obstant, la part arrendatària podrà acollir-se igualment a les noves mesures legals.

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.
Si necessita que duem a terme qualsevol gestió, no oblidi sol·licitar el nostre  pressupost.
Qualsevol aclariment o dubte, restem a la vostra disposició.

L’empresa és trasllada! Com a treballador, quins drets tinc?

L’empresa és trasllada! Com a treballador, quins drets tinc?

El trasllat d’una empresa és delicat i desperta un munt de dubtes. Anem a mostrar dos exemples que ens permetin analitzar les circumstàncies:

Joan és un treballador d’una fàbrica situada a la localitat de Cabrera (Barcelona). Li acaben de comunicar que per problemes econòmics la fàbrica es traslladarà a la població de Llissa (Barcelona), a 40 quilòmetres. Ell resideix a Badalona i suposarà trigar més temps a arribar al seu lloc de treball. Aquest fet comporta que no estigui interessat a continuar a l’empresa.

Si en Joan sol·licita l’extinció del seu contracte, podrà cobrar indemnització?

Al ser un canvi a la mateixa provincia, no té dret a cobrar cap indemnització i és considerarà una baixa voluntària.

Tindrà dret a que l’empresa li pagui les despeses de locomoció?

En principi no, però el treballador pot arribar a un pacte amb l’empresa.

I si suposem que en Joan treballa en una empresa amb seu a Barcelona i aquesta decideix traslladar la seva factoria a Madrid.

En aquest cas, ¿En Joan podria negar-se a el trasllat?

En tot cas l´empresa està obligada a comunicar amb 30 dies d’antelació. Aquest trasllat té que estar justificat per algun dels següents motius:

 • Econòmics, organitzatius, tècnics o de producció.
 • Contractacions relatives a l’activitat empresarial.

 

Totes elles han d’estar degudament acreditades. En aquest cas, en Joan podrà demanar la rescissió del seu contracte, corresponent-li vint dies de salari per cada any treballat a l’empresa, amb un límit de dotze mensualitats. És a dir, la finalització d’aquest contracte comporta també la reclamació d’una indemnització.

I si accepta el trasllat?

En aquest cas, en Joan tindrà dret a percebre totes les despeses que el trasllat li hagi suposat. S’hauria d’estudiar el que estableix el conveni col·lectiu vigent en què hagi enquadrat el seu contracte de treball.

Tens més dubtes i no saps com afrontar aquesta situació?

A Blancafort som assessoria laboral a Barcelona i disposem de graduats socials especialistes i advocats laboralistes especialitzats en defensar els teus drets, siguis treballadors, autònom o empresari.